Rozwiązanie
Rozwiązanie

Czym są nasze
systemy?

Dzisiejszy rynek wymaga od branży co-packing szybkiej reakcji na potrzeby klientów przy coraz bardziej wysublimowanych potrzebach.
Klienci nie zastanawiają się nad tym czy parametry takie jak rodzaj produktu, jego opakowanie czy nawet wielkość serii są optymalne i możliwe do spakowania w danym czasie i zgodnie z wymogami jakie posiada klient. Dokładając do tego konkurencję cenową, mniejszą dostępność pracowników oraz wyższe koszty prowadzenia działalności powodują, że walkę o klientów wygrywają firmy, które dostosowały się do wymagań rynku i wprowadziły usprawnienia do swojego procesu.

Nasza firma, bazując na swoim dotychczasowym doświadczeniu, specjalizuje się w dostawie urządzeń wspomagających procesy pakowania dostosowując oferowany produkt do wymagań i specyfiki pracy klientów.

 

Możemy zaoferować Państwu transportery z ustawionymi przy nich ergonomicznymi stanowiskami pracy jak i rozszerzyć ich funkcjonalność o możliwość wymuszania taktu i komunikacji z oprogramowaniem wspomagającym prace w danej firmie. Kolejnym poziomem zaawansowania jest zastosowanie stacji z robotami kolaboracyjnymi w miejscach gdzie praca jest powtarzalna i monotonna.

Korzyści
Korzyści

Co dają nasze systemy?

Możemy wyróżnić tu 3 poziomy zaawansowania oferowanych urządzeń.

Transportery z ergonomicznymi
stanowiskami pracy

Najprostszym rozwiązaniem jest wdrożenie do procesu pakowania transporterów z układem sterowania umożliwiającym regulację prędkości. Takie rozwiązanie umożliwia synchronizowanie przepływu materiałów co prowadzi do uporządkowania procesu wykonywanego przez pracowników. Możliwości układu sterowania pozwalają na dostosowanie prędkości transporterów do operacji które są obecnie wykonywane. W celu zwiększenia wydajności jesteśmy w stanie dostarczyć wózki i stanowiska, a także elementy wspomagające do wykonywania prac w sposób bardziej ergonomiczny.

 

Ergonomia pracy przekłada się na zwiększenie wydajności pracy. Jesteśmy w stanie dostarczyć tego typu linie w wersji uniwersalnej, jako osobne podzespoły do indywidualnej konfiguracji jak

i kompletne zestawy dedykowane do danego procesu.

 

Rozwiązania takie stosowane są w przypadkach gdzie operacje wykonywane przez pracowników
są na tyle proste, że nie ma konieczności zatrzymywania transporterów, np. układanie produktów do opakowań/ wytłoczek, dokładanie ulotek promocyjnych i instrukcji obsługi, kompletacja do opakowań zbiorczych itp.

 

 • PRZED WDROŻENIEM
 • PO WDROŻENIU
 • duża strata czasu spowodowana koniecznością transportu produktów pomiędzy poszczególnymi etapami prac

  transport produktów odbywa się podczas prac nad kolejnym produktem, pracownik nie traci czasu na transport

 • kontrola jakości wykonanych prac przez poszczególnych pracowników jest pracochłonna i wymaga znacznych nakładów sił i środków

  kontrola jakości zlokalizowana wzdłuż linii działa sprawniej i przy mniejszych nakładach prac

 • wieloetapowy proces wykonywany przez jednego pracownika powoduje, że powstaje więcej miejsc w których może powstać pomyłka

  podział prac na poszczególne etapy pozwala na dostosowanie pracowników o najlepszych predyspozycjach do danej operacji

 • praca stanowiskowa nie wymusza zakończenia cyklu w określonym czasie

  pracownicy muszą nadążyć za przemieszczającym się produktem co wymusza czas wykonania cyklu

 • praca z dużą ilością produktów na stanowisku zwiększa możliwość popełnienia pomyłki

  praca w uporządkowanych warunkach przy ergonomicznych stanowiskach zwiększa komfort pracy i wydajność

Transportery z układem sterowania
umożliwiającym wymuszenie taktu

Innym, możliwym do implementacji rozwiązaniem jest rozszerzenie funkcjonalności poprzez zastosowanie układu sterowania pozwalającego
na zatrzymywanie transportera po przejeździe produktu od stanowiska pracy do stanowiska.

 

Takie rozwiązania stosowane są w przypadku gdy prace nad produktem wymagają wykonania prac bardziej precyzyjnych lub gdy czas konieczny do wykonania tych czynności jest dłuższy niż czas przejazdu produktu wzdłuż stanowiska pracy operatora.

 

W takim przypadku stanowiska pracy rozmieszczone są wzdłuż transporterów zawsze
w takich samych, ergonomicznych odległościach. Na każdym stanowisku pracy znajduje się kaseta
z przyciskami i kontrolkami służącymi
do komunikacji człowieka z urządzeniem.

Układ sterowania linią pozwala na:

 

 • aktywację i dezaktywację poszczególnych stanowisk pracy w zależności od obecnie wykonywanych prac
 • ustawianie czasów zatrzymania transporterów na stanowiskach pracy dostosowując go do czasu trwania czynności
 • ustawienie czasu po jakim pracownicy będą informowani o zbliżającym się upływie czasu cyklu
 • przełączeniu sposobu pracy w taki sposób, że transporter uruchomi się dopiero po tym gdy wszyscy pracownicy aktywnych stanowisk wcisną przycisk zakończenia swoich czynności

Zastosowany do realizacji tych zadań przekaźnik programowalny PLC pozwala na gromadzenie i przesyłanie danych wykorzystywanych do prowadzenie statystyk. Funkcjonalność ta pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym postępów prac oraz dynamiczne wpływanie na nie co jest zgodne z zasadami Industry 4.0.

 

Inną funkcjonalnością jest możliwość komunikacji i przesyłania danych pomiędzy układem sterowania linii a systemem nadrzędnym zainstalowanym w fabryce klienta.

 

 

 • PRZED WDROŻENIEM
 • PO WDROŻENIU
 • osoba zarządzająca procesem nie miała informacji na temat wydajności uzyskiwanych przez poszczególnych pracowników linii

  możliwość uzyskania informacji o wydajności danego pracownika oraz możliwość porównania jej z wydajnością innych

 • brak danych pozwalających na stwierdzenie jak dane zakłócenia w procesie wpływa na wydajność

  możliwość natychmiastowego reagowania na zakłócenia występujące w procesie

 • brak możliwości prostej weryfikacji czy dany pracownik posiada predyspozycje do pracy na danym stanowisku

  możliwość porównania wyników osiąganych przez poszczególnych pracowników

 • klienci postrzegają wykonawcę korzystającego z tego typu rozwiązań za innowacyjnego

Układy wyposażone w roboty kolaboracyjne

Kolejnym, pod względem stopnia skomplikowania rozwiązaniem jest implementacja stacji z robotami kolaboracyjnymi w miejscach gdzie praca jest powtarzalna, monotonna lub niekomfortowa. Stacje z cobotami z powodzeniem stosowane są też
w miejscach kontroli jakości.

 

Mając już opracowaną linię do prac związanych
z co-packing i zapoznaniu się z procesami występującymi na niej nasi klienci często decydują się na zastąpieniu stanowisk pracy manualnej stacjami z robotami kolaboracyjnymi.
Podstawowe funkcje robotów kolaboracyjnych powodują, że świetnie sprawdzają się właśnie
w takich miejscach gdzie robot, bez dodatkowych osłon może pracować „ramię w ramię”
z człowiekiem.

Inną zaletą jest możliwość uzyskania odległości bezpiecznych pomiędzy pracownikami zalecanych przez instytucje związane z przeciwdziałaniem epidemiom i pandemiom. W takim przypadku zamiast wydłużać linie transportowe możemy pomóc Państwu w osiągnięciu zalecanych odległości bez ingerencji w wymiary tej linii. Wydłużenie linii związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na powierzchnię hali zajmowanej przez linię, a to generuje dodatkowe koszty.

 

Biorąc pod uwagę elastyczność zastosowań stacji z robotami kolaboracyjnymi oraz jej koszty to czas zwrotu inwestycji jest bardzo krótki w porównaniu do efektów jakie uzyskujemy przy ich pomocy.

 • PRZED WDROŻENIEM
 • PO WDROŻENIU
 • brak możliwości wykonania zlecenia w przypadku pełnej obsady linii

  roboty kolaboracyjne są gotowe do pracy 24/24 7 dni w tygodniu

 • kontrola jakości zależała od skupienia pracownika nad wykonywanymi czynnościami

  kontrola jakości prowadzona przy użyciu cobota i elementów wspomagających ma bardzo wysoki wskaźnik powtarzalności

 • występowały wahania w wydajności pracowników w zależności od dnia tygodnia i pory dnia w jakiej wykonywali pracę

  stacje z robotami kolaboracyjnymi przeznaczone są do pracy ciągłej z taką samą wydajnością

 • trudno znaleźć pracowników do obsadzenia stanowisk, na których praca wymaga ciągłego skupienia lub jest monotonna

  robot kolaboracyjny wykonuje kontrolę jakości i inne monotonne czynności ciągle z tą samą powtarzalnością

 • budowanie wizerunku firmy, jako innowacyjnego dostawcy usług świadczonych na wysokim poziomie

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Zostaw kontakt
Skuteczność
Skuteczność

Tak wygląda przykładowa
realizacja naszych systemów:

Prezentujemy Państwu końcówkę linii w branży Co-packing gdzie pomiędzy stanowiska pracy manualnej wstawione zostały stacje z robotami kolaboracyjnymi. Stacje te w każdej chwili mogą zostać przetransportowane i wykorzystane do innych zadań.

 

W przypadku zaś bardziej skomplikowanych lub bardziej wydajnych procesów pomiędzy robotami mogą pracować ludzie.

W tym konkretnym przypadku stacje zrobotyzowane odpowiadają za:

 

 • sprawdzenie poprawności ułożenia produktów na paletce; w przypadku błędnego ustawienia robot odstawia tackę na bok,
 • umieszczenie pełnej warstwy produktów w opakowaniu zbiorczym,
 • ustawienie kartonów zbiorczych na palecie zgodnie z wymaganiami klienta końcowego – paletyzacja,
Przebieg inwestycji
Przebieg inwestycji

Wysoka powtarzalność przy wytwarzaniu produktu końcowego uzyskana przy takiej konfiguracji linii powoduje, że klient końcowy otrzymuje produkt wysokiej jakości. Możliwość wygenerowania

raportów z przebiegu prac jest dodatkowym atutem, który może skłonić potencjalnych klientów do przekazania swoich zleceń firmie, która korzysta z takich rozwiązań.

Przebieg inwestycji

Jak przebiega
proces wdrożenia?

 • Kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie.

 • Nasi pracownicy analizują Państwa potrzeby i problemy. Kontaktują się z Państwem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 • Projektujemy rozwiązania, które rozwiązują Państwa problemy. Przedstawiamy możliwości, wyceniamy system.

 • Wykonujemy i uruchomiamy urządzenie w pełni dostosowane do Państwa wymagań.

Kontakt
Kontakt
Kontakt

W tym możemy
Państwu pomóc


  * - pole obowiązkowe  Duża konkurencja i jeszcze większe wymagania stawiane firmom z branży Co-packing połączone z coraz większymi problemami z pozyskaniem pracowników do wykonywania tych czynności powodują, że na rynku tego typu usług z powodzeniem działają tylko firmy rozwijające się.

   

  To firma, która jest w stanie oszacować najbardziej dokładnie koszty swojej działalności jest w stanie zaproponować najbardziej konkurencyjną cenę bez obawy o nie doszacowanie kosztów. Taka firma ma również najwięcej argumentów do tego aby przekonać potencjalnych klientów do wyboru właśnie jej jako wykonawcę danego procesu.Dzięki oferowanym przez naszą firmę rozwiązaniom również Państwa firma może stać się nowoczesnym dostawcą usług w branży Co-packing.

   

  Zalety jakie występują podczas tak prowadzonego procesu:

   

  • możliwość kontroli prowadzonych prac przez poszczególnych pracowników
  • możliwość prowadzenia statystyk procesu prowadzących do osiągnięcia możliwości wyznaczania norm ilościowych dla pracowników pracujących na poszczególnych stanowiskach pracy
  • możliwość przeprowadzenia symulacji procesu prowadzącego do dokładnego wyliczenia kosztów oferowanej usługi
  • zapewnienie pracownikom pracy na stanowiskach zaprojektowanych w sposób ergonomiczny zwiększa bezpieczeństwo pracy
  • możliwość większego uniezależnienia się firmy od czynnika ludzkiego
  • wzrost prestiżu firmy poprzez stosowanie innowacyjnych technik procesu